Advokattjenester

Advokattjenester kan være nødvendig, da det er et betydelig antall lover – av privatrettslig og offentligrettslig karakter – som gjelder for fast eiendom. Vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Meland har bred og god kompetanse innenfor rettsområdet, og kan blant annet bistå private og næringsliv i følgende saker:

Kontrakter i forbindelse med kjøp og salg av eiendom • Mangel ved fast eiendom • Naborett • Tomtefeste, innløsning, regulering • Skjønn, ekspropriasjon, jordskifte • Plan- og bygningsrett • Bygg og entreprise • Tingsrett, herunder blant annet bruksrettigheter og hevd • Sameie • Husleierett • Seksjonering

Har du behov for advokattjenester innen de ovennevnte felt ta kontakt med Advokatfirmaet Meland for en uforpliktende prat.

Skulle det være behov for juridisk bistand innen andre rettsområder enn de ovennevnte er Advokatfirmaet Meland for øvrig et allmennpraktiserende advokatfirma som også kan bistå innen andre rettsområder enn de ovennevnte.

www.advokatmeland.no

Top Rull til toppen